Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach

Seminarium – Nowy paradygmat świadczenia usług publicznych na rzecz osób o szczególnych potrzebach

 


Badania ankietowe

 

 


 

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD MODELEM DOSTĘPNOŚCI

 

2349

O PROJEKCIE

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych osobom o szczególnych potrzebach poprzez opracowanie sposobu świadczenia i standardów usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w ramach 6 jst.

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu: Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro. S.r.l.

z siedzibą w Turynie oraz Urząd Gminy w Konopnicy

Okres realizacji projektu:
2019-12-01 – 2022-02-28

War­tość pro­jektu:
1 380 886,80 zł ,

Wartość dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej:
1 332 806,80 zł