c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Współpraca międzynarodowa

Od powstania naszej Fundacji przed 10 laty systematycznie pracujemy z naszymi partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów, gościliśmy wiele grup urzędników(z instytucji centralnych i lokalnych), nauczycieli, naukowców, społeczników, studentów, nawiązaliśmy wiele przyjaźni, które procentują ciekawymi wspólnymi działaniami. Wspieramy najważniejsze procesy jak decentralizacja, tworzenie samorządów, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań partycypacyjnych, czy walka z korupcją. Dzięki znajomości realiów społecznych, gospodarczych i politycznych oraz mentalności naszych wschodnich sąsiadów jesteśmy w stanie partnersko współpracować i wzajemnie się inspirować. Współpracujemy także z naszymi partnerami z Unii Europejskiej(głównie Niemiec i Włoch) oraz ze Stanów Zjednoczonych.