Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność