c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

01-03-2022

Całym sercem jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy. Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. Wierzymy, że Ukraina będzie wolną i bezpieczną Ojczyzną dla naszych …

Czytaj Dalej

„Młodzież w naszej gminie….” – propozycja realizacji zadania publicznego w trybie art.19a

03-02-2022

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich proponuje  realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez cykl warsztatów dla młodzieży i nauczycieli pod wspólnym …

Czytaj Dalej

„Efektywna współpraca z ciałami doradczymi w naszej gminie” – propozycja realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a

03-02-2022

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich proponuje realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez cykl warsztatów pod wspólnym tytułem „Efektywna współpraca z …

Czytaj Dalej

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

24-01-2022

Prezes Zarządu FIM Paweł Prokop i nasz konsultant Marek Świć spotkali się z uczestnikami projektu „Młodzi przedsiębiorcy szansą na rozwój gospodarczy Republiki Mołdawii” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 6/RSZ/2021

18-11-2021

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 5/RSZ/2021

18-11-2021

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 4/RSZ/2021

18-11-2021

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 3/RSZ/2021

18-11-2021

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne …

Czytaj Dalej

FUNDACJA WYRÓŻNIONA

20-10-2021

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich została wyróżniona przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jako partner technologiczny. Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się 15 października 2021 roku Prezes …

Czytaj Dalej

Konferencja „Współczesne trendy w zarządzaniu”

11-10-2021

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Współczesne trendy w zarządzaniu” organizowaną przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w dniach 18-19 października 2021 roku. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich jest Partnerem tego …

Czytaj Dalej