c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Paweł Prokop

Fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, konsultant i auditor Systemów Zarządzania – (koordynator wdrożenia systemu według normy ISO 9001 w kilkudziesięciu instytucjach publicznych i komercyjnych ), autor programów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami  włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi); ekspert w projektach finansowanych ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Norwegii, MSZ RP oraz UE (w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych).

Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy trans granicznej. Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Szef Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie. Trener i konsultant-specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla organizacji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opracowującego strategię szkoleń polskiej administracji na lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Publicznej.  Wykładowca uczelni wyższych , autor opracowań nt. zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego. Członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą, członek Rady Programu Razem z Ukrainą.