c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wizyta studyjna we Włoszech

30.09.21

We Włoszech na wizycie studyjnej przebywa kolejna grupa uczestników projektu „Lepiej, szybciej skuteczniej  – nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach”, która zapoznaje się z dobrymi praktykami w instytucjach publicznych i prywatnych z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W wyjeździe biorą udział przedstawiciele polskich samorządów, którzy będą starali się najlepsze rozwiązania z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej zastosować potem u siebie. Jeszcze jedna grupa pracowników JST będzie wizytować Turyn i okolice w październiku tego roku.

Powrót