c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Z ekonomią na ty – zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez pracowników administracji publicznej”- I edycja – szkolenia z zakresu procesów ekonomicznych dla pracowników administracji publicznej

06-07-2017
Czytaj Dalej

Z ekonomią na ty – zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez pracowników administracji publicznej”- II edycja – szkolenia z zakresu procesów ekonomicznych dla pracowników administracji publicznej

06-07-2017

Celem projektu jest nabycie przez pracowników administracji publicznej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych.

Czytaj Dalej

Akademia Policyjna Lubelszczyzny

06-07-2017

Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników Policji do potrzeb rynku pracy.  

Czytaj Dalej

Siostra na dobre i na złe

06-07-2017

Szkolenia i warsztaty dla pielęgniarek i położnych po 50 roku życia -I Edycja    

Czytaj Dalej

Siostra na dobre i na złe – profesjonalizacja pielęgniarek z województwa lubelskiego – II edycja

06-07-2017

Uzupełnianie i podwyższanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj Dalej

Samodzielne i profesjonalne kadry medyczne XXI wieku

06-07-2017

Projekt dotyczy specjalistycznych kursów i warsztatów coachingowych, skierowany jest do pielęgniarek i położnych, daje możliwość nabycia nowoczesnych, trwałych i aktualnych kwalifikacji pozwalających na zwiększenie wartości i samodzielności zawodowej.  

Czytaj Dalej

Przyjazny świat

06-07-2017

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowo-społecznej osób chorych psychicznie w wieku 15-25 lat z terenu województwa lubelskiego

Czytaj Dalej

W drodze do lepszego jutra – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

06-07-2017

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, ukierunkowane na integrację społeczną i zdobycie umiejętności pomocnych do funkcjonowania na rynku pracy.  

Czytaj Dalej

W drodze do lepszego jutra – II edycja

06-07-2017

Istotą projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj Dalej

Mam pomysł na życie

06-07-2017

Opracowanie modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wdrożenie w gminie Niedrzwica Duża systemu reintegracji i aktywizacji osób chorych psychicznie.

Czytaj Dalej