c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach

12-05-2020

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych osobom o szczególnych potrzebach poprzez opracowanie sposobu świadczenia i standardów usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w ramach 6 …

Czytaj Dalej

Równamy szanse

04-02-2020

Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób biernych zawodowo z terenów gmin woj. lubelskiego objętych programem rewitalizacji

Czytaj Dalej

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

14-02-2019

Celem pro­jektu jest wsparcie 20 samorządów w procesie konsultacji w obszarze planowania przestrzennego poprzez przyznanie grantów, szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne do X 2021r.

Czytaj Dalej
Razem wejdźmy w dorosłość

Razem wejdźmy w dorosłość

09-10-2018

Projekt skierowany do 50 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (młodzież wykluczona społecznie) z woj. lubelskiego, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej

Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy

24-09-2018
Czytaj Dalej
Wspólnie możemy więcej -II etap

Wspólnie możemy więcej – II etap

31-08-2018
Czytaj Dalej
Wybierzmy dobra przyszłość

Wybierzmy dobra przyszłość

19-02-2018

Projekt skierowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, którzy ukończyli 15 r.ż.

Czytaj Dalej
Baner

Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim

16-02-2018
Czytaj Dalej

Samorząd otwarty na przedsiębiorców

20-07-2017
Czytaj Dalej
Baner

Start w dorosłość – to nie takie trudne

18-07-2017

Wsparcie procesu usamodzielniania się  wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez zastosowanie zindywidualizowanych, nowatorskich i kompleksowych działań ułatwiających im lepszy start w dorosłe życie.

Czytaj Dalej