Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Baner

Rozeznanie rynku-3 ERZ/2018/T

08-11-2018

  W związku z realizacją projektu projektu „Efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dziedzinowymi w samorządach w województwie lubelskim i podkarpackim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 5/PPP/2018

02-11-2018

Rozeznanie rynku- usługa gastronomiczno – hotelowa. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej  usługi hotelowo-gastronomicznej i wynajmu sali na szkolenia w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 3/AiS/2018 – Informacja o wyborze Wykonawcy

10-10-2018

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym 3/AiS/2018 w trybie konkurencyjności w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/wdp/2018 – informacja o wyborze Wykonawcy

28-09-2018

W związku z prowadzonym postepowaniem w trybie konkurencyjności nr 2/wdp/2018  realizowanym w ramach projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 3/AiS/2018 – przeprowadzenie szkolenia E-Marketing z egzaminem ECCC dla 16 uczestników w Hrubieszowie

25-09-2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy na zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „E-marketing” (120 godz.) oraz zorganizowaniu egzaminu ECCC dla 16 uczestników projektu. Zamówienie jest realizowane …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/AiS/2018 – przeprowadzenie szkolenia E-Marketing z egzaminem ECCC dla 16 uczestników w Hrubieszowie- ANULOWANE

25-09-2018

Anulowano z powodu błędu technicznego uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania.

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/AiS/2018 – przeprowadzenie szkolenia E-Marketing z egzaminem ECCC dla 16 uczestników w Hrubieszowie

24-09-2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy na zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „E-marketing” (120 godz.) oraz zorganizowaniu egzaminu ECCC dla 16 uczestników projektu. Zamówienie jest realizowane …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/wdp/2018 – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, Tutoring i wdrożenie ścieżki w życie

12-09-2018
Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 6/DZ/2018 – dot. wynajęcia sali

10-09-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Chełma na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe dot. świadczenia usługi cateringowej w Hrubieszowie

06-09-2018
Czytaj Dalej