Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Współpraca

Wymiana doświadczeń i współpraca rozwojowa z partnerami zagranicznymi, szczególnie ze Wschodu – głównie z Ukrainy, krajów Kaukazu i Azji Centralnej.