Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

NOWOŚĆ – e-learningowe kursy i studia podyplomowe

02-03-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii zaprasza do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej – tym razem e-learningowej !!! Zależy Ci na pozyskaniu nowej wiedzy i …

Czytaj Dalej

Wybierzmy dobrą przyszłość – nowy projekt!!

19-02-2018

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza serdecznie młodzież od 15 roku życia wzwyż z placówek opiekuńczo-wychowawczych,  młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 1/Aktywni/2018/C/W dot. stawki za świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów

16-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie stawki cenowej  dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie gminy Gościeradów w czasie realizacji Warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr 1/Aktywni/2018/sala/K/W dot. stawki za wynajem sali na warsztaty

16-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie stawki cenowej  dot. wynajęcia sali na realizację warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego realizowanego na terenie gminy Gościeradów w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w …

Czytaj Dalej

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PPP/2018

16-02-2018

ROZEZNANIE NR 4/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. planowania opracowującego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. planowania opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/PPP/2018

16-02-2018

ROZEZNANIE NR 3/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. partycypacji opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. par­ty­cy­pa­cji, opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­aln­y Pla­n Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/DZ/2018 – otwarcie ofert

16-02-2018

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/DZ/2018 z dnia 06.02.2018r. z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe 5/DZ/2018 dot stawki za catering na warsztaty

12-02-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej (18 osób x 3 dni = 54 osobodni) na terenie miasta Lublin w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa …

Czytaj Dalej

Lista jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w II etapie konsultacji

09-02-2018

Informujemy, iż do II etapu konsultacji zakwalifikowały się następujące jednostki samorządu terytorialnego: Urząd Gminy Wólka, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Urząd Gminy Adamów, Urząd Gminy Trzebiechów, Urząd Gminy Jabłonna. …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/DZ/2018 – wybór doradcy zawodowego

06-02-2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór 1 doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie warsztatu grupowego dla 1 grupy w zakresie poradnictwa zawodowego dla 18 uczestników projektu tj. osób niepracujących z …

Czytaj Dalej