Działania projektowe

następujących gminach: Niedrzwica, Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

Szkolenie zawodowe wraz z płatnym 3-miesięcznym stażem 

sam decydujesz jakie szkolenie wybierasz – w ramach projektu Uczestnicy otrzymują „voucher” na wybrane przez siebie szkolenie oraz:

 • diagnozę indywidualnych potrzeb i Indywidualny Plan Działania
 • indywidualne poradnictwo i mentoring
 • współpracę z doradcą personalnym
 • Każdemu Uczestnikowi zapewniamy:
Każdemu Uczestnikowi zapewniamy:  Stypendium szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu

 

Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem, dzięki któremu zostanie wyposażony w kompetencje społeczne i zawodowe, ułatwiające znalezienie zatrudnienia i rozwój osobisty, tj. będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia:

 

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb, na którą składa się: bilans zasobów (3 h/os.) oraz Matryca Kompetencji Standardowych i Niestandardowych (2 h/os.) i Indywidualny Plan Działania
  (2 h/os.),
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: XI-XII 2018 r.– I edy­cja; III–IV 2018 r.-  II edycja,  XI 2020r. – III edycja
 • Opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji (6 h/os.) i doradztwo wspierające (18 h/os./m-c x 5m-cy),
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: I – VI 2019 r. – I edy­cja;   VI – X 2019 r. – II edycja,  XII 2020 r. – V 2021 r. – III edycja
 • Indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: I – VI 2019 r. – I edy­cja;   V – X 2019 r. – II edycja, I 2021r. – III edycja
 • Mentoring zawodowy
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: II – VI 2019 r. – I edy­cja;   VI – X 2019 r. – II edycja, I 2021 r. – III edycja
 • Udział w wybranym szkoleniu
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: VII – VIII – IX 2019 r. – I edy­cja;   XI – XII 2019, I 2020 r. – II edycja, I 2021 r. – III edycja
 • 3-mie­sięczne płatne staże zawodowe
  Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: X – XI – XII 2019 r. – I edy­cja;   II – III – IV 2020 r. – II edycja, II – V 2021 r. – III edycja