Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy

REKRUTACJA TRWA! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! 

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce:

https://fim.org.pl/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy-rekrutacja/

O Projekcie

Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób pozostających bez zatrudnienia z terenów gmin woj. lubelskiego objętych programem rewitalizacji : Niedrzwica, Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny, Lublin, Krasnystaw, Hrubieszów, Chełm.

Efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, kształtowanie u uczestników wzorców życia społecznego i systemu wartości oraz wzrost integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i sprzyjających uniezależnieniu się od pomocy społecznej.

Wartość projektu: 1 633 350,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 551 682,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.05.2021 r.