c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Włochy

Włochy

Włochy – bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z naszymi włoskimi partnerskimi organizacjami: Innovazione Strumenti per il Lavoro e il Mercato oraz Immaginazione e lavoro. Włosi (szczególnie Lombardia i Piemont) posiadają niezwykle ciekawe i nowatorskie rozwiązania w obszarze partycypacji społecznej oraz pracy z młodzieżą trudną i wykluczoną. Współpracowaliśmy przy realizacji trzech projektów innowacyjnych: „Semafor Nowych Możliwości”, „Świat dobrej przyszłości”, „Program Aktywności Samorządowej – PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych”. Była to prawdziwie partnerska i inspirująca obydwie strony współpraca dzięki której udało się wypracować wiele ciekawych i kreatywnych rozwiązań w obszarze uspołecznienia procesu monitorowania usług publicznych, wydłużenia aktywności zawodowej osób po 45roku życia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka.

Nasi włoscy przyjaciele byli także partnerem w projekcie „Polski-włoski pakt na rzecz wsparcia osób długotrwale bezrobotnych”.