c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Rosja

Rosja

Rosja – dzięki wsparciu finansowemu programu RITA realizowaliśmy w 2009 roku projekt „Nowoczesna edukacja – pilotażowe opracowanie systemu szkoleń urzędników z obwodu samarskiego”, którego celem było opracowanie pilotażowego systemu szkolenia pracowników administracji obwodu samarskiego. Nowatorstwo projektu przejawiało się w tym, iż założenia systemu były współtworzone przez partnerów społecznych ze świata nauki i organizacji społecznych. Ponadto od wielu lat gościmy zarówno studentów jak i przedstawicieli różnych instytucji(naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych)w ramach przyjazdów studyjnych i dzielimy się z nimi swoimi doświadczeniami z zakresu zarządzania, partycypacji społecznej, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracowaliśmy także przy realizacji wizyty studyjnej dla pracowników i absolwentów Moscow School of Political Sciences organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu “Przekazywanie wiedzy o polskim doświadczeniu decentralizacji jako sposób na promocję Polski wśród opiniotwórczych elit Federacji Rosyjskiej” finansowanego ze środków Programu Promocja wiedzy o Polsce 2011 (MSZ RP).