c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Mołdawia

Mołdawia – współpraca z Mołdawią to między innymi realizacja przyjazdów do Polski wielu grup studyjnych (młodzież, wychowawcy, przedstawiciele organizacji społecznych, urzędnicy) i zapoznawania się z praktyką naszego życia społecznego i publicznego. Bardzo ciekawy był projekt wizyty studyjnej pt. wspieranie młodzieży Naddniestrza w integracji zawodowo-społecznej. Mamy w Mołdawii dwóch sprawdzonych i wypróbowanych partnerów, którymi są organizacja Mostenitorii oraz Stowarzyszenie Demos. Z Mostenitorii oraz Departamentem Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii realizowaliśmy projekt „Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa”. Ze Stowarzyszenie Demos pracowaliśmy wspólnie nad centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet. Inspiracją dla wspólnych działań był nasz innowacyjny projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka. Konsultanci naszej fundacji wspierali mołdawskie samorządy w tworzeniu dokumentów strategii rozwoju.

  1. Lider projektu „Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa”. Projekt dotyczył utworzenia lokalnych grup samopomocowych do spraw bezpieczeństwa w 4 peryferyjnie położonych miejscowościach północno-centralnej części Mołdawii. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
  2. Lider projektu „Centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet”. Projekt dotyczył wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w północnej Mołdawii. Projekt dofinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA.