c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Gruzja

Gruzja

Gruzja – niezwykle ciepło oceniamy i wspominamy naszą współpracę z gruzińskimi partnerami. Do tej pory utrzymujemy dobre kontakty z wieloma z nich. Poza licznymi przyjazdami grup studyjnych realizowaliśmy m.in. dwie edycje projektu „Profesjonalna administracja, aktywni mieszkańcy – wsparcie rozwoju lokalnego w Gruzji”. Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych 5 gruzińskich rejonów: Terjoli, Tkibuli, Chokhatauri, Ozurgeti i Borjomi. Jego istotą było wdrożenie wybranych rozwiązań i usprawnień głównie w sferze zarządzania urzędem, rozwoju lokalnego, współpracy administracja – NGO’s. W ramach projektu przekazaliśmy niewielkim – ale bardzo prężnym – lokalnym organizacjom społecznym mini-granty na wypracowanie i przeprowadzenie inicjatyw dla społeczności lokalnych. Partnerem projektu był Center for Effective Governance System and Territorial Arrangment Reform (Gruzja). Zrealizowaliśmy także projekt „Zarządzanie, partycypacja, edukacja – nowa droga gruzińskiego samorządu”, którego celem było wsparcie zmian przyczyniających się do stworzenia modelu  sprawnego i skutecznego samorządu.

  1. Lider projektu „Profesjonalna administracja, aktywni mieszkańcy – wsparcie rozwoju lokalnego w Gruzji – II edycja”. Projekt skierowany do przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych 5 gruzińskich rejonów: Terjoli, Tkibuli, Chokhatauri, Ozurgeti i Borjomi. Jego istotą jest wdrożenie wybranych rozwiązań i usprawnień głównie w sferze zarządzania urzędem, promocji i rozwoju lokalnego, współpracy administracja – NGO’s). W ramach projektu Fundacja opracowała i uruchomiła program mikrograntów dla gruzińskich organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany ze środków PAFW w ramach Programu RITA.