c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Białoruś

Białoruś

Białoruś Fundacja Inicjatyw Menedżerskich była partnerem Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi. Głównym autorem raportu był miesięcznik Kultura Enter przy współpracy z Fundacją Kultura Enter. Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ponadto przyjmowaliśmy wiele grup studentów z Białorusi przyjeżdżających do Lublina w ramach programu Study Tours to Poland a także stypendystów projektu im. L. Kirklanda. Szczególnie interesujące były warsztaty nt. „Zarządzanie jakością w oświacie” dla przedstawicieli oświaty z Białorusi w ramach wizyty studyjnej Fundacji Rozwiń Skrzydła, finansowanej środków Programu Study Tours to Poland Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli także w planowaniu polsko-białoruskiej współpracy celnej w 2011 roku.