Działania projektowe

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną PD – VII 2018-I 2019 r.
  2. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -X 2021 r.
  3. Szkolenia dla użytkowników pośrednich “Nowy model wspierania pacjentów w podwójną diagnozą psychiatryczną –  I-III 2019 r.
  4. Weryfikacja i modyfikacja modelu uwzględniająca wyniki testowania i przekazanie zweryfikowanego modelu do IOK – VI-X 2021 r.

 

W ramach realizacji zadania 2 tj. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -X 2021 r. dla każdego pacjenta realizowane są 2 ścieżki wsparcia:

1. terapeutyczna (medyczna) – za jej realizację odpowiedzialne jest Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Jednostka CZP Miejsce i czas funkcjonowania Zakres udzielanego wsparcia
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki ul. Lwowskiej 12, Lublin,

tel. 783 703 500

czynne:

poniedziałek – piątek

godz 8.00 – 20.00

 

OWiKO to miejsce pierwszego kontaktu, gdzie pacjent będzie zdiagnozowany, otrzyma opiekuna (koordynatora opieki) i zostanie skierowany do właściwych form leczenia. Wsparcia udzielają lekarze, terapeuci środowiskowi, psychologowie, psychoterapeuci oraz pielęgniarki.

Więcej na stronie:

http://www.lsozp.org/corde-osrodek-wczesnej-interwencji-i-koordynacji-opieki

Oddział dzienny psychiatryczny z terapią uzależnień ul Droga Męczenników Majdanka 20, Lublin, tel 783 803 500,

czynne:

poniedziałek – piątek

godz 8.00 – 14.00

Oddział dzienny oferuje: stałą opiekę lekarza psychiatry, psychoterapię grupowa i indywidualną, treningi społecznego poznania, treningi umiejętności społecznych, socjoterapię, terapię uzależnień. Wsparcie udzielają lekarze, terapeuci, psychologowie i pielęgniarki.

Więcej na stronie:

http://www.lsozp.org/corde-oddzial-dzienny

Zespół leczenia środowiskowego wizyty domowe odbywają się:

  • poniedziałek w godz. 8.00 – 20.00
  • wtorek w godz. 9.00 – 20.00
  • środa w godz. 8.00 – 20.00
  • czwartek w godz. 8.00 – 20.00
  • piątek w godz. 8.00 – 20.00

tel. 783 403 200,

 

Zespół leczenia środowiskowego oferuje wsparcie/ leczenie szczególnie w miejscu zamieszkania pacjenta. Wsparcie udzielają lekarze, terapeuci, psychologowie i pielęgniarki.

Więcej na stronie:

http://www.lsozp.org/corde-zespol-leczenia-srodowiskowego

Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Hutnicza 10 B, Lublin (wg. potrzeb pacjentów)

oraz ul. Lwowska 12

czynne:

poniedziałek – piątek 8.00-20.00

tel. 785705700

 

 

PZP  wsparcie/ leczenie szczególnie w poradni. Wsparcie udzielają lekarze, terapeuci, psychologowie i psychoterapeuci.

Więcej na stronie:

http://www.lsozp.org/corde-poradnia-zdrowia-psychicznego

Klub Samopomocy Zajęcia terapeutyczne odbywają od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 15.00- 18.48,

ul. Droga Męczenników Majdanka 20, Lublin

tel. 785 705 700

 

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów zajęciowych oraz psychologa.

Więcej na stronie:

http://www.lsozp.org/corde-klub-samopomocy

Mieszkania chronione Mieszkania chronione znajdują się na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie Pacjenci skierowani do mieszkania chronionego uczą się samodzielnego funkcjonowania pod opieką terapeuty/ psychologa.

2. aktywizacji zawodowo – społecznej – za jej realizację odpowiedzialna jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

W ramach aktywizacji zawodowo – społecznej wsparcia udziela coach i doradca zawodowy, który w okresie IX 2020 – X 2021 r. udziela wsparcia po umówieniu wizyty wg potrzeb pacjentów na ul. Lwowskiej 12, Lublin (kontakt telefoniczny: 783 703 500).

Dyżury wyznaczone we wcześniejszym okresie.:

WRZESIEŃ 2019r (27.09.2019  – 17:30 – 19:30,  ul. Lwowska 12, 28.09.2019 –  15:00 – 18:00, Ul. Lwowska 12, 30.09.2019 – 14:30 – 16:30,  ul. Droga Męczenników Majdanka 20).

PAŹDZIERNIK 2019r. (3.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12, 4.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12, 7.10.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 8.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 9.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 10.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 11.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 24.10.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 25.10.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 28.10.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 29.10.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 30.10.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A).

LISTOPAD 2019r.  (4.11.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 4.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 5.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 6.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 7.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 8.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A), 17.11.19 g. 9:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 18.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 19.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 20.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 21.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 22.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 25.11.19 g. 9:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 25.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

GRUDZIEŃ  2019 (2.12.19 g. 9:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 2.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A 3.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 4.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 5.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 6.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A),  9.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 10.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 11.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 12.12.19 g. 13:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 13.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 13.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 16.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 16.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 17.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 17.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 18.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 18.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 19.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 19.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 20.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20.12.19 g. 14:00 – 17:00 ul. Hutnicza 10 A.

STYCZEŃ – LUTY 2020 – nie było udzielane wsparcie doradczo – coachingowe.

MARZEC – MAJ 2020 – praca zdalna doradcy zawodowego i coacha w godzinach 8.00 -17.00

CZERWIEC 2020: wtorki na ul. Hutniczej (godz. 8:30 do 15:00),  środy – czwartki na ul. Lwowskiej 12 (godz. 8:30 do 15:00), piątki na ul. Hutniczej (godz. 8:30 do 15:00).

LIPIEC 2020

Poniedziałki – kontakt zdalny z pacjentami przez cały dzień

Wtorki, piątki – 09:00 – 15:00 (ul. Hutniczej 10B), 16.00 – 18.00 – kontakt zdalny z pacjentami

Środy, czwartki – 09:00 – 15:00 (ul.Lwowskiej 12),  16.00 – 18.00 – kontakt zdalny z pacjentami
Soboty – kontakt zdalny z pacjentami przez cały dzień (w razie potrzeby)

SIERPIEŃ 2020

Od 3 do 10 sierpnia – kontakt zdalny z pacjentami

11 – 31 sierpnia:

Poniedziałki – kontakt zdalny z pacjentami przez cały dzień

Wtorki, piątki – 09:00 – 15:00 (ul. Hutniczej 10B), 16.00 – 18.00 – kontakt zdalny z pacjentami

Środy, czwartki – 09:00 – 15:00 (ul.Lwowskiej 12),  16.00 – 18.00 – kontakt zdalny z pacjentami
Soboty – kontakt zdalny z pacjentami przez cały dzień (w razie potrzeby)

 

ZAPRASZAMY