Działania projektowe

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną PD – VII 2018-I 2019 r.
  2. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -I 2021 r.
  3. Szkolenia dla użytkowników pośrednich “Nowy model wspierania pacjentów w podwójną diagnozą psychiatryczną –  I-III 2019 r.
  4. Weryfikacja i modyfikacja modelu uwzględniająca wyniki testowania i przekazanie zweryfikowanego modelu do IOK – I-II 2021 r.