Działania projektowe

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną PD – VII 2018-I 2019 r.
  2. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -I 2021 r.
  3. Szkolenia dla użytkowników pośrednich “Nowy model wspierania pacjentów w podwójną diagnozą psychiatryczną –  I-III 2019 r.
  4. Weryfikacja i modyfikacja modelu uwzględniająca wyniki testowania i przekazanie zweryfikowanego modelu do IOK – I-II 2021 r.

 

W ramach realizacji zadania 2 tj. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -I 2021 r. dla każdego pacjenta realizowane są 2 ścieżki wsparcia:

  • terapeutyczna (medyczna) – za jej realizację odpowiedzialne jest Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
  • aktywizacji zawodowo – społecznej – za jej realizację odpowiedzialna jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

W ramach aktywizacji zawodowo – społecznej wsparcia udziela coach i doradca zawodowy, który w najbliższym czasie pełni następujące dyżury:

WRZESIEŃ 2019r (27.09.2019  – 17:30 – 19:30,  ul. Lwowska 12, 28.09.2019 –  15:00 – 18:00, Ul. Lwowska 12, 30.09.2019 – 14:30 – 16:30,  ul. Droga Męczenników Majdanka 20).

PAŹDZIERNIK 2019r. (3.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12, 4.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12, 7.10.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 8.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 9.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 10.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 11.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 24.10.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 25.10.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 28.10.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 29.10.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 30.10.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A).

LISTOPAD 2019r.  (4.11.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 4.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 5.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 6.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 7.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 8.11.19 g. 13:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A), 17.11.19 g. 9:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 18.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 19.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 20.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 21.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 22.11.19 g. 14:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A, 25.11.19 g. 9:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 25.11.19 g. 16:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

GRUDZIEŃ  2019 (2.12.19 g. 9:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 2.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A 3.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 4.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 5.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 6.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A),  9.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 10.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 11.12.19 g. 17:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 12.12.19 g. 13:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 13.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 13.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 16.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 16.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 17.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 17.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 18.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 18.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 19.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 19.12.19 g. 14:00 – 20:00 ul. Hutnicza 10 A, 20.12.19 g. 8:00 – 13:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20.12.19 g. 14:00 – 17:00 ul. Hutnicza 10 A.

ZAPRASZAMY