Działania projektowe

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną PD – VII 2018-I 2019 r.
  2. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -I 2021 r.
  3. Szkolenia dla użytkowników pośrednich “Nowy model wspierania pacjentów w podwójną diagnozą psychiatryczną –  I-III 2019 r.
  4. Weryfikacja i modyfikacja modelu uwzględniająca wyniki testowania i przekazanie zweryfikowanego modelu do IOK – I-II 2021 r.

 

W ramach realizacji zadania 2 tj. Wsparcie pacjentów dla osób z podwójną diagnozą i ich rodzin w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego – I 2019 -I 2021 r. dla każdego pacjenta realizowane są 2 ścieżki wsparcia:

  • terapeutyczna (medyczna) – za jej realizację odpowiedzialne jest Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
  • aktywizacji zawodowo – społecznej – za jej realizację odpowiedzialna jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

W ramach aktywizacji zawodowo – społecznej wsparcia udziela coach i doradca zawodowy, który w najbliższym czasie pełni następujące dyżury:

27.09.2019  – 17:30 do 19:30,  ul. Lwowska 12

28.09.2019 –  15:00 – 18:00, Ul. Lwowska 12

1.09.2019 – 14:30 – 16:30,  ul. Droga Męczenników Majdanka 20

3.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12

4.10.19 g. 8:00 – 20:00 ul. Lwowska 12

7.10.19 g. 10:00 – 15:00 ul. Droga Męczenników Majdanka 20

8.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

9.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

10.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

11.10.19 g. 15:00 – 19:00 ul. Hutnicza 10 A

ZAPRASZAMY