Uczestnicy projektu

Grupa docelowa to użytkownicy i odbiorcy innowacyjnego modelu.

Do użytkowników zaliczamy: 1) Użytkowników bezpośrednich: terapeuci środowiskowi, zajęciowi, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego i grodzkiego – łącznie 45  os. 2) Użytkowników instytucjonalnych: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 3) Użytkowników pośrednich (mogących wykorzystywać elementy modelu w swojej pracy): pracownicy ops-ów, pup, PCPR, kuratorzy społeczni, asystenci rodzinni, psychologowie policyjni, nauczyciele, pedagodzy szkolni w całym kraju Do odbiorców zaliczamy: 1) Odbiorców bezpośrednich. Są to osoby: – z rozpoznaną podwójną diagnozą psychiatryczną (PD), – powyżej 15 roku życia – zamieszkałe wyłącznie na terenie powiatu lubelskiego ziemskiego lub grodzkiego. Ł. 600 os.