Rekrutacja

Rekrutacja odbiorców bezpośr. będzie miała charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Będzie przebiegać w sposób ciągły. Rekrutacja wewn. prowadzona będzie wśród podopiecznych i pacjentów LSOZP. Tu personel prowadzić będzie rozmowy z chorymi i ich rodzinami prezentując korzyści i zasady udziału w projekcie. Rekrutacja zewn. prowadzona będzie przy współpracy instytucji wspierających wschodzących w skład Partnerstwa zawartego w lipcu 2016 r. Partnerzy zajmą się dystrybucją informacji o projekcie i kierować będą osoby zainteresowane do CZP. Informacje ukażą się na stronach i w siedzibie m.in. PZP, policji, szkół, szpitali, ośrodków wsparcia, ops, pcpr, CIK, organizacji społecznych zajmujących się osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przez FIM i LSOZP. Na tym etapie naboru odbiorcy wypełniać będą ankietę zgłoszeniową, deklaracje uczestnictwa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty podpisane będą przez osobę zainteresowaną i/ lub jego opiekuna prawnego. Następnie asystenci koordynatora dokonają weryfikacji formalnej uczestników. Aby bowiem osoba mogła przystąpić do projektu musi mieć ukończone 15 lat oraz zamieszkiwać na terenie powiatu lub.ziemskiego lub grodzkiego.