O Projekcie

Projekt “Wspólnie możemy więcej – II etap”

Wartość projektu: 7 628 936,90 zł
Kwota dofinansowania: 7 397 094,61 zł
Partner projektu: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Projekt skierowany jest do osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Celem projektu jest   poprawa jakości działań   w obszarze zdrowia psychicznego  poprzez przetestowanie modelu  środowiskowego wsparcia osób  z zaburzeniami  i chorobami psychicznymi. Kluczowym elementem działań zaproponowanych w projekcie jest dualizm opieki medycznej i  permanentnej  rehabilitacji społecznej  gwarantującej nowatorskie,  kompleksowe, spójne  i skuteczne wsparcie osób z tzw. podwójną diagnozą psychiatryczną.
Istotą innowacji jest powołanie  Centrum Zdrowia Psychicznego  dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną  na które składać się będzie  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia Środowiskowego,  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.  Świadczone będą też usługi społeczne  w ramach Klubu Samopomocy i ŚDS.

Okres realizacji projektu:  01.07.2018- 31.10.2021