c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność