c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują przygotowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego.

W ramach realizacji oferty proponujemy:

  • przygotowanie diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów i potrzeb rozwojowych,
  • opracowanie celów realizowanych w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystania podejścia zintegrowanego,
  • opracowanie oczekiwanych rezultatów i wskaźników rezultatu oraz produktu powiązanych z realizacją właściwego programu operacyjnego,
  • opracowanie listy projektów wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania pomiędzy pozostałymi projektami,
  • opracowanie warunków i procedur obowiązujących w realizacji zadań Planu ZIT (minimum 2 warianty),
  • przeprowadzenie minimum 3 warsztatów (w trybie stacjonarnym lub zdalnym),
  • prowadzenie warsztatu konsultacyjnego,
  • monitoring konsultacji społecznych,
  • przygotowanie opisu procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań ZIT oraz przygotowanie sprawozdania z konsultacji społecznych planu działań ZIT,
  • przygotowanie ostatecznej wersji planu działań ZIT.

Zapewniamy indywidualne podejście oraz kompetentnych i doświadczonych ekspertów.