c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują pomoc przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Istotą naszej oferty jest pomoc szkoleniowo-doradcza oraz redakcyjna przy opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy. W ramach naszej usługi proponujemy także pomoc w przeprowadzeniu na szeroką skalę procesu konsultacji społecznych.

Strategia Rozwoju będzie opracowywana z wykorzystaniem najnowszych, optymalnych technik partycypacyjnych, uwzględniających zastosowanie szerokiego wachlarza metod konsultacji z mieszkańcami.

Zapewniamy indywidualne podejście oraz kompetentnych i doświadczonych ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty zamieszczonej poniżej:

Strategia Rozwoju Gminy