c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują opracowanie/ aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach współpracy oferujemy:

  1. Sporządzenia bazowej [i/lub kontrolnej w przypadku aktualizacji dokumentu] inwentaryzacji źródeł wykorzystania energii i emisji w gminie.

  2. Przygotowania od podstaw/aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w tym wsparcie w przygotowaniu wzorów dokumentów.

  3. Opcjonalnie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wdrażania PGN, monitoringu efektów, obsługi bazy, a także innej tematyki związanej z wykorzystaniem energii.

  4. Organizację działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących przygotowywania i wdrażania PGN.

  5. Wykonania niezbędnych uzgodnień wraz z uczestnictwem w posiedzeniach komisji i podczas zatwierdzenia planu przez Radę Gminy/Radę Miejską.

Zapewniamy indywidualne podejście oraz kompetentnych i doświadczonych ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty zamieszczonej poniżej:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej