c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021 -2027

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują współpracę przy opracowaniu Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021 -2027

Kluczowym atutem naszej oferty jest dostosowanie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji do instrumentów przewidzianych w ustawie o rewitalizacji oraz wymogów wsparcia wynikających z unijnych i krajowych uwarunkowań perspektywy finansowej 2021-2027, tak by optymalnie zarządzać procesem rewitalizacji oraz zwiększyć skuteczność i możliwości finansowania przedsięwzięć samorządu oraz innych lokalnych podmiotów.

Oferujemy opracowanie Gminnego Program Rewitalizacji z wykorzystaniem najnowszych, technik partycypacyjnych, uwzględniających zastosowanie szerokiego wachlarza metod konsultacji z mieszkańcami.

Zapewniamy indywidualne podejście oraz kompetentnych i doświadczonych ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty zamieszczonej poniżej:

Gminny Program Rewitalizacji