c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

NOWOŚĆ !! – Aktualne oferty dla samorządów

Audyt Oświatowy

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują przeprowadzenie w Państwa samorządzie Audytu oświatowego.

Czytaj Dalej

Gminny Program Wsparcia Młodzieży w Warunkach Pandemii

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują opracowanie i pomoc we wdrożeniu Gminnego Program Wsparcia Młodzieży w Warunkach Pandemii w Państwa Gminie.

Czytaj Dalej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują opracowanie/ aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Czytaj Dalej

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021 -2027

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują współpracę przy opracowaniu Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021 -2027.

 

Czytaj Dalej

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują pomoc przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.

 

Czytaj Dalej

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują pomoc przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030.

Czytaj Dalej

 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021 -2027

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują pomoc przy opracowaniu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021 -2027,która może zwiększyć szansę na pozyskanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój lokalny (dla wspólnie wybranego obszaru).

 

Czytaj Dalej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o. proponują przygotowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego.

 

Czytaj Dalej