ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Od lipca 2016r. roz­po­częto rekru­ta­cję do nowego pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne”. Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy … Czytaj dalej ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!