REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO II NABORU!

Od 1 grud­nia 2016 r. roz­po­częto rekru­ta­cję do II naboru pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne”. Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu … Czytaj dalej REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO II NABORU!