Równamy szanse

REKRUTACJA TRWA! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! 

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce:    www.fim.org.pl/rownamy-szanse/rownamy-szanse-rekrutacja/

O Projekcie

Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób biernych zawodowo z terenów gmin woj. lubelskiego objętych programem rewitalizacji:

Lublin, Krasnystaw, Chełm – obszary miejskie oraz Rejowiec Fabryczny, Kazimierz Dolny, Jabłonna,  Jabłoń, Wisznice, Głusk, Gościeradów, Bełżyce, Adamów, Wólka, Dzierzkowice – obszary wiejskie

Efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, kształtowanie u uczestników wzorców życia społecznego i systemu wartości oraz wzrost integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i sprzyjających uniezależnieniu się od pomocy społecznej.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Jabłonna

 

Wartość projektu:  1 597 410 zł

Wartość dofinansowania:  1 357 798,50 zł

 

Okres realizacji:  01.01.2020 r. – 31.08.2021 r.

 

Do pobrania: Plakat_ Równamy szanse