c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Samorząd Terytorialny - partycypacja

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

14-02-2019

Celem pro­jektu jest wsparcie 20 samorządów w procesie konsultacji w obszarze planowania przestrzennego poprzez przyznanie grantów, szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne do X 2021r.

Czytaj Dalej

Samorząd otwarty na przedsiębiorców

20-07-2017
Czytaj Dalej

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

18-07-2017

Projekt dotyczy przekazania JST z terenu całej Polski grantów na aktualizację lub opracowanie nowego planu/studium zagospodarowania przestrzennego oraz zdobycia wiedzy z zakresu partycypacji w planowaniu przestrzennym.

Czytaj Dalej

Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych

04-07-2017

Wdrożenie standardów współpracy na linii ngo-samorząd w oparciu o „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”.  

Czytaj Dalej

Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych

04-07-2017

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny.  

Czytaj Dalej

Profesjonalny urzędnik przyszłości

04-07-2017

Wyposażenie pracowników samorządowych w niezbędne kompetencje zapewniające rozwój osobisty oraz poprawiające jakość wykonywanej pracy.  

Czytaj Dalej

Akademia jakości administracji samorządowej

04-07-2017

Poprawa funkcjonowania urzędów gmin województwa lubelskiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.  

Czytaj Dalej

Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu

04-07-2017

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji urzędników oraz wdrożenie usprawnień w głównych obszarach działania urzędu.

Czytaj Dalej

Program Aktywności Samorządowej PAS – Innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

04-07-2017

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej województwa lubelskiego i podkarpackiego.  

Czytaj Dalej

Lubelski system partycypacji społecznej

04-07-2017

Celem projektu jest wzrost udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem poprzez opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji społecznej.  

Czytaj Dalej