c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

dla osób z diagnozą psychiatryczną

Wspólnie możemy więcej -II etap

Wspólnie możemy więcej – II etap

31-08-2018
Czytaj Dalej

Przyjazny świat

06-07-2017

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowo-społecznej osób chorych psychicznie w wieku 15-25 lat z terenu województwa lubelskiego

Czytaj Dalej

W drodze do lepszego jutra – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

06-07-2017

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, ukierunkowane na integrację społeczną i zdobycie umiejętności pomocnych do funkcjonowania na rynku pracy.  

Czytaj Dalej

W drodze do lepszego jutra – II edycja

06-07-2017

Istotą projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj Dalej

Mam pomysł na życie

06-07-2017

Opracowanie modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wdrożenie w gminie Niedrzwica Duża systemu reintegracji i aktywizacji osób chorych psychicznie.

Czytaj Dalej