c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Kontakt

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
20–078 Lublin ; ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7
tel. 081 464 16 15, 081 532 14 25 ; fax: 081 464 16 14
biuro@fim.org.pl ; www.fim.org.pl

Koor­dy­na­tor projektu:

Gra­żyna Joachi­mo­wicz (e-mail: grazyna.joachimowicz@fim.org.pl)