c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Dobry zawód dla Ciebie