c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Dla Seniorów

GPS Partycypacji Seniora

04-07-2017

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu partycypacji osób starszych z terenu województwa lubelskiego w swoich środowiskach lokalnych poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych.

Czytaj Dalej

Senior partycypuje

04-07-2017
Czytaj Dalej