c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

Program Aktywności Samorządowej PAS – Innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

04-07-2017

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej województwa lubelskiego i podkarpackiego.  

Czytaj Dalej

Lubelski system partycypacji społecznej

04-07-2017

Celem projektu jest wzrost udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem poprzez opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji społecznej.  

Czytaj Dalej