c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Inne

Wykorzystajmy szansę – badania i analizy rozwoju woj. lubelskiego w perspektywie EURO 2012

06-07-2017

Przeprowadzenie badań i analiz, w zakresie trendów rozwojowych, prognozowania zmian gospodarczych w regionie lubelskim, tworzenia i likwidacji miejsc pracy w związku z organizacją przez Polskę EURO.

Czytaj Dalej

Odnawialne źródła energii – źródłem nowych kwalifikacji

06-07-2017

Działania ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników aktualnych i nowoczesnych kwalifikacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Czytaj Dalej

Nasze problemy – naszą szansą – prognoza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych na Lubelszczyźnie

06-07-2017
Czytaj Dalej

Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO” – studia podyplomowe, wizyty studyjne i coaching organizacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz opracowanie standardu zarządzania w NGO

06-07-2017

Celem pro­jektu jest pod­nie­sie­nie poziomu jako­ści usług świad­czo­nych przez insty­tu­cje III sek­tora poprzez opra­co­wa­nie nowych standardów mene­dżer­sko — orga­ni­za­cyj­nych oraz uruchomienie studiów podyplomowych dla NGO’s.

Czytaj Dalej

Nowa jakość – wdrożenie systemów zarządzania jakością w lubelskich organizacjach pozarządowych

06-07-2017

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 z elementami Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001 w organizacjach pozarządowych.

Czytaj Dalej

Most nad rzeką uprzedzeń czyli prywatyzacja z ludzką twarzą

06-07-2017

Seminarium dla osób duchownych mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesów prywatyzacyjnych i własności prywatnej

Czytaj Dalej

Z ekonomią na ty – zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez pracowników administracji publicznej”- I edycja – szkolenia z zakresu procesów ekonomicznych dla pracowników administracji publicznej

06-07-2017
Czytaj Dalej

Z ekonomią na ty – zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez pracowników administracji publicznej”- II edycja – szkolenia z zakresu procesów ekonomicznych dla pracowników administracji publicznej

06-07-2017

Celem projektu jest nabycie przez pracowników administracji publicznej wiedzy z zakresu procesów ekonomicznych.

Czytaj Dalej