SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW ROBOCZYCH

W dniach: 11–13 wrze­śnia 2017 r. oraz 13–15 wrze­śnia 2017 r. odbędą się szko­le­nia dla człon­ków zespo­łów robo­czych ds. kon­sul­ta­cji pla­nów, z samo­rzą­dów które zakwa­li­fi­ko­wały się do udziału w pro­jek­cie. Weź­mie … Czytaj dalej SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW ROBOCZYCH