SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW

  W dniach: 5–6 wrze­śnia 2016 r., 7–8 wrze­śnia 2016 r. oraz 27–28 wrze­śnia 2016 r. odbędą się szko­le­nia dla kadry kie­row­ni­czej oraz przed­sta­wi­cieli zespo­łów robo­czych ds. kon­sul­ta­cji pla­nów z samo­rzą­dów, które … Czytaj dalej SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW