Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

ser­decz­nie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z możliwości

pozy­ska­nia grantu oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu przestrzennym

 

Grantobiorcy

 

 Gmina Adamów

Gmina Adamów

Gmina Bełżyce

Gmina Bełżyce

Gmina Cyców

Gmina Cyców

Gmina Dierzkowice

Gmina Dierzkowice

Gmina Grbów

Gmina Grbów

Gmina Jabłonna

Gmina Jabłonna

Gmina Jabłoń

Gmina Jabłoń

Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny

Gmina Konopnica

Gmina Konopnica

Gmina Ładzice

Gmina Ładzice

Gmina Lipsko

Gmina Lipsko

Miasto Lublin

Miasto Lublin

Gmina Niemce

Gmina Niemce

Gmina Pabianice

Gmina Pabianice

Rejowiec Fabryczny

Rejowiec Fabryczny

Gmina Tryńcza

Gmina Tryńcza

Zduńska Wola

Zduńska Wola

Żarzyń

Żarzyń