ZAPYTANIA OFERTOWE

Rozeznanie rynku nr 6/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. wynajęcia sali dla uczestników szkolenia – WOJ. ŁÓDZKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_6_PPP_2021_sala

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 5/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. wynajęcia sali dla uczestników szkolenia – WOJ. LUBELSKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_5_PPP_2021_sala

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 4/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników szkolenia – WOJ. ŁÓDZKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_4_PPP_2021_wyzywienie_serwis

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 3/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników szkolenia – WOJ. LUBELSKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_3_PPP_2021_wyzywienie_serwis

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 2/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu dla uczestników szkolenia – WOJ. ŁÓDZKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_2_PPP_2021_nocleg

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 1/PPP/2021

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu dla uczestników szkolenia – WOJ. LUBELSKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie_rynku_1_PPP_2021_nocleg

Termin składania ofert upływa 15.10.2021 roku o godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 29.04.2021 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_3_PPP_2021

zalacznik nr 1 – Formularz oferty

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4a

zalacznik nr 4b

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/PPP/2021 – Wybór Wykonawców

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja dot. wyboru Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/PPP/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, którzy będą udzielali wsparcia w zakresie opracowywania Indywidualnych Planów Konsultacji w 5 JST , ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 5.03.2021 roku o godz. 10.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_2_ZO_PPP_2021

zalacznik nr 1 – Formularz oferty

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2021 – Unieważnione

Postępowanie zostało unieważnione z powodu zauważenia błędu uniemożliwiającego jego przeprowadzenie.

Wkrótce zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, którzy będą udzielali wsparcia w zakresie opracowywania Indywidualnych Planów Konsultacji w 5 JST , ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 18.02.2021 roku o godz. 10.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_1_PPP_2021

zalacznik nr 1 – Formularz oferty

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2020 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy_1_ZO_PPP_2020

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2020

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min składania ofert upływa 16.09.2020 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły zapytania wraz z wymaganymi załącznikami  zamieszczone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_ nr_ 1_PPP_2020

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4a

załącznik nr 4b

załącznik nr 5

załącznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Rozeznanie rynku nr 3/PPP/2020

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz wynajem sali podczas warsztatów – WOJ. ŁÓDZKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie rynku nr_ 3_PPP_II

formularz oferty_3_PPP_II

Termin składania ofert upływa 7.02.2020 roku o godz. 14.30

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 2/PPP/2020

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz wynajem sali podczas warsztatów – WOJ. LUBELSKIE

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie.rynku nr_ 2_PPP_II

formularz_oferty_2_II_2020

Termin składania ofert upływa 7.02.2020 roku o godz. 14.30

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 1/PPP/2020

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. prowadzenia szkolenia z zakresu „Planowanie przestrzenne – aspekty prawne i społeczne” dla przedstawicieli JST w ramach projektu.

Szczegóły w załączniku.

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozezn.rynku nr_ 4_PPP_II

Załącznik_nr_1_formularz_oferty

Termin składania ofert upływa 7.02.2020 roku o godz. 14.30

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 16.12.2019 roku o godz. 15.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_ nr_ 6_PPP_2019

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4a

załącznik nr 4b

załącznik nr 5

załącznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/PPP/2019 (ze zmianą)

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 19.11.2019 roku o godz. 8.30

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_ nr_ 5_PPP_2019 ze zmianą

zalacznik nr 1 – Formularz oferty

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4a

zalacznik nr 4b

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 16.10.2019 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_4_PPP_2019

zalacznik nr 1 – Formularz oferty

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23.09.2019 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_3_PPP

załącznik_nr_1_formularz_oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Rozeznanie rynku nr 3/PPP/2019

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz wynajem sali podczas warsztatów.

Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie.rynku nr_ 3_PPP_II

Rozezn.rynku nr_ 3_PPP_II_formularz_oferty

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 9.09.2019 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2019 – Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów,  komisja dokonała wyboru Wykonawców.

Więcej informacji o wyborze Wykonawcy znajdują się w poniższym dokumencie:

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 5.08.2019 roku o godz. 10.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_ nr_ 1_ZO_PPP_2019

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5

zalacznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Rozeznanie rynku nr 2/PPP/2019

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. pracy ekspertów przeprowadzających audyty wstępne w 20 samorządach.

Szczegóły w załączniku.

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozezn.rynku nr_ 2_PPP_II

zal.1 – formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 1/PPP/2019

W związku z realizacją projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zapraszam do  złożenia oferty cenowej dot. noclegu, wyżywienia dla uczestników szkolenia, przerwę kawową oraz wynajem sali podczas warsztatów

Szczegóły w załączniku.

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rozezn.rynku nr_ 1_PPP_II

Rozen.rynku – nr_1_PPP_II-formularz_oferty

Zapraszamy do składania ofert.

28