Wyniki rekrutacji do II etapu konsultacji

Zapytanie

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich informuje, że II etapu realizacji projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” po spełnieniu warunków formalnych i merytorycznych zostały zakwalifikowane następujące JST:

  • Gmina Kocierzew Południowy,
  • Miasto i Gmina Lipsko,
  • Gmina Nałęczów,
  • Gmina piątek,
  • Gmina Strzyżewice.
28