TRWA REKRUTACJA – II NABÓR uzupełniający

 

 

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich serdecznie zaprasza jeden JST do skorzystania z możliwości

pozyskania grantu na system konsultacji z mieszkańcami dokumentów planistycznych

w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym, finansowanego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce „Materiały do pobrania” i przesłać je na adres Fundacji Inicjatyw Menedżerskich lub złożyć dokumenty osobiście w Biurze Projektu przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 (biuro czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

28