TRWA REKRUTACJA – V NABÓR uzupełniający

 

 

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich serdecznie zaprasza jedną Jednostkę Samorządu Terytorialnego do skorzystania z możliwości
pozyskania grantu na system konsultacji z mieszkańcami dokumentów planistycznych w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce „Materiały do pobrania” i przesłać je na adres Fundacji Inicjatyw Menedżerskich lub złożyć dokumenty osobiście w Biurze Projektu przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 (biuro czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00).

28