Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

I DZIAŁANIE – Warsztat strategiczny “Partycypacja i planowanie przestrzenne – wyzwania, najnowsze trendy i praktyczne aspekty”

Warsztaty odbędą się w 3 turach dla 60 przedstawicieli urzędów tj. kadry kierowniczej i przedstawicieli zespołów roboczych w następujących terminach:

  • I grupa – 20 – 21.05.2019
  • II grupa – 28- 29.05.2019
  • III grupa – 3-4.06.2019

Miejsce: HOTEL  LOGOS ***, ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane.

Cel warsztatu: zapoznanie z  najnowszymi tendencjami w obszarze partycypacji w planowaniu przestrzennym. Warsztat zainspiruje uczestników do otwartości na niekonwencjonalne metody partycypacyjne i zniweluje obawy związane z zastosowaniem nowych technik konsultacyjnych.

28

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

ser­decz­nie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z możliwości

pozy­ska­nia grantu oraz zdo­by­cia wie­dzy z zakresu par­ty­cy­pa­cji w pla­no­wa­niu przestrzennym

 

Grantobiorcy

 

Gmina Bielawy

Gmina Bielawy

Gmina Duszniki Zdrój

Gmina Duszniki Zdrój

Gmina Dzierzkowice

Gmina Dzierzkowice

Gmina Garbów

Gmina Garbów

Gmina Hrubieszów

Gmina Miejska Hrubieszów

Gmina Józefów

Gmina Józefów nad Wisłą

Gmina Kocierzew Południowy

Gmina Kocierzew Południowy

Miasto Kraśnik

Miasto Kraśnik

Gmina Kutno

Gmina Kutno

Gmina Lipsko

Miasto i Gmina Lipsko

Gmina Milejów

Gmina Milejów

Gmina Naleczow

Gmina Nałęczów

Gmina Niemce

Gmina Niemce

Gmina Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Gmina PIątek

Gmina Piątek

Gmina Puchaczów

Gmina Puchaczów

Gmina Strzyżewice

Gmina Strzyżewice

Gmina Wilków

Gmina Wilków

Gmina Wohyń

Gmina Wohyń

Gmina Wólka

Gmina Wólka