c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Grantobiorcy

Polskie jednostki samorządu terytorialnego

woj. lubelskie

woj. łódzkie

 

woj. podkarpackie

woj. lubuskie

 

woj. mazowieckie

 

woj. warmińsko-mazurskie

 

Gru­ziń­skie orga­ni­za­cje pozarządowe