c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

O nas

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich: Menedżerska skuteczność-społeczna odpowiedzialność

W środowisku naszej Fundacji jesteśmy przywiązani do myślenia, iż sprawne i skuteczne zarządzanie, a także kreowanie nowych pomysłów i idei jest niezbędne we wszystkich sektorach. Dlatego współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i biznesem wspierając i promując innowacje społeczne i menedżerskie.

Jesteśmy organizacją pozarządową. Bliskie nam są ideały NGO-sów. Stąd nasze przywiązanie do idei partycypacji społecznej rozumianej jako włączanie mieszkańców do współdecydowania o lokalnych sprawach.
Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem z partnerami z Europy Wschodniej, krajów Kaukazu i Azji Centralnej.

Korzystamy dla realizacji naszych celów ze środków pomocowych wielu wspaniałych grantodawców. Ale także prowadzimy działalność gospodarczą celem zapewnienia sobie samodzielności finansowej oraz nieprzerwanej możliwości realizowania naszej misji