Seminarium – Nowy paradygmat świadczenia usług publicznych na rzecz osób o szczególnych potrzebach

W dniach 29-30-31.01.2020 r. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich wraz z Partnerem włoskim Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro. S.r.l „Nowy paradygmat świadczenia usług publicznych na rzecz osób o szczególnych potrzebach”

Celem seminarium było zapoznanie się z włoskimi praktykami i wypracowanie szczegółowych założeń modelu DAS, zgodnie z następującym programem:

  1. Doświadczenia włoskich samorządów w zwiększaniu dostępności do usług publicznych
  2. Diagnozowanie potrzeb i preferencji grup wymagających szczególnego traktowania
  3. Zastosowanie matrycy potrzeb i preferencji
  4. Samorządowy rzecznik dostępności i Rada Dostępności
  5. Monitoring DAS
  6. Polityka równości szans a model DAS

Zajęcia prowadzone były przez włoskich specjalistów z doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań zwiększających dostępność we włoskich samorządach i polskich trenerów z doświadczeniem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań zarządczych w jst

2349