ROZPOCZYNAMY PRACE NAD MODELEM DOSTĘPNOŚCI

20 maja w samorządach biorących udział w naszym projekcie rozpoczną się intensywne prace nad opracowaniem modelu dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Przed nami dużo pracy, ale mamy świetne samorządy i niezwykle kompetentne zespoły robocze. Prace nad modelem potrwają do końca roku.

2349

O PROJEKCIE

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych osobom o szczególnych potrzebach poprzez opracowanie sposobu świadczenia i standardów usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w ramach 6 jst.

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu: Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro. S.r.l.

z siedzibą w Turynie oraz Urząd Gminy w Konopnicy

Okres realizacji projektu:
2019-12-01 – 2022-02-28

War­tość pro­jektu:
1 380 886,80 zł ,

Wartość dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej:
1 332 806,80 zł